Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website van Stylish by Ingeborg, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Gebruik van informatie

Stylish by Ingeborg streeft ernaar de website altijd te voorzien van juiste en actuele informatie. Hoewel deze informatie met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stylish by Ingeborg niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. Het staat Stylish by Ingeborg vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stylish by Ingeborg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website, evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

 

E-mail

Stylish by Ingeborg garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan ook niet volledig worden gegarandeerd door hiernaar verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stylish by Ingeborg te corresponderen, accepteert u dit risico. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze publicaties en uitingen mogen niet, op welke manier dan ook, verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Stylish by Ingeborg daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.